Kontak | Contact: 011 953-1165 / 087 985 2560

Aansoekvorms | Application Forms


Klik net op korrekte vorm hieronder om dit direk na u rekenaar af te laai –
Click on correct form to download it to your PC
Volledig voltooide vorms kan direk by die skool ingehandig word of per landpos / e-pos gestuur word.
Completed forms can be delivered directly to the school or via landmail or email.

NB: New Application Forms are now available for direct download (link below) or directly at the school
NB: Nuwe Aansoekvorms is nou beskikbaar vir aflaai (sien onder) of direk by die skool

NB: Geen vorm sal aanvaar word sonder die volgende nie:
·         Afskrif van geboortesertifikaat/Copy of birth certificate
·         Afskrif van laaste rapport/Copy of latest report
·         4 ID-Foto’s/4 ID Photos
·         Bewys van woonadres/Proof of residential address (Indien geskei, beide ouers/If divorced, both parents)
·         Afskrif van beide ouers se id dokument/Copy of both parents id document
·         Doodsertifikaat (indien van toepassing)/Death Certificate (If applicable)


Navrae / Enquiries:

captcha