Hoërskool Monument
Hoërskool Monument

MONNAS – ‘n Skool waar die leiers van môre kan leer en leef.

Ons vier vanjaar 102 jaar van uitnemendheid!

1921 – 2023

MONNAS IS MEER AS NET ‘N SKOOL

Dit is ‘n familie waar ons omgee vir mekaar, waar ons seker maak dat elkeen ontvang wat hy/sy nodig het om suksesvol te wees in die lewe. Monnas is nie ‘n gebou waar jy jou skoolloopbaan voltooi nie – dit is ‘n kompas vir die toekoms. Dit is hier waar die beginsels, waardes en verhoudings vasgelê word as ‘n lewenslange rigtingwyser.

Sport

Sport lê ons naby aan die hart. Monnas bied uitmuntende sportgeriewe vir elke individu.

Akademie

Ons akademiese fokus en uitslae is slegs een van die aspekte wat Monnas een van die top hoërskole in die land maak. Ons bied die perfekte fondasie vir verdere studie en ‘n suksesvolle loopbaan.

Kultuur

By Monnas kan jy jouself uitleef na liggaam, siel en gees. Kultuuraktiwiteite wat deur die skool aangebied word sluit in: Koor, Debat, Redenaars, Drama, Dans, Toneel, Kuns, Monnas Idols, Mej. Monnas en Revue. Monnas het ook ‘n sterk kultuur agtergrond met bekendes soos Prof. Kristo Pienaar, Jan Cronje en H.P Hamman wat leerkragte daar was. Ook was Prof. Elize Botha, die digter T.T Cloete leerlinge van ons skool en meer bekend tans, Neil Sandilands (Bart in 7de Laan) wat tans in Los Angeles werksaam is.

Musiekskool

Die sukses van musiekonderrig aan Monnas se Magneetskool word gemeet aan die groeiende hoeveelheid leerlinge wat jaarliks eksterne eksamens slaag & uitstekend presteer. Kwaliteitonderrig deur spesialisonderwysers is ‘n maatstaf wat ons met trots handhaaf.

Fasiliteite

Monnas beskik oor ‘n wye verskeidenheid geleenthede en uitstekende fasiliteite vir byna alle sporttipes, kultuuraktiwiteite en leerderpret. Monnas se koshuislewe bied ‘n opwindende en verrykende ervaring.

Moenie toelaat dat jou hoop vir die toekoms vertroebel word deur onsekerheid, vrees of ‘n gebrek aan geleenthede nie. Monnas is jou sleutel tot ‘n gemeenskap van mense waar ons saam speel, leer en werk. en bo alles, kan weet ons toekoms is verseker.

Don’t let your dreams for the future be clouded by uncertainty, fear or lack of opportunity. Monnas is your key to a community of people where we play, learn and work together. and above all, know our future is assured.

Gretig om by ons aan te sluit?

ONS RYK EN TROTSE GESKIEDENIS

 

Die skool is op Dinsdag 1 Februarie 1921 in die Royal George Vrymesselaarsaal in Ockersestraat geopen met 48 leerlinge, die eerste (waarnemende hoof) Mnr. W.R Riemersma en slegs drie onderwysers. Die skooljaar is afgesluit met 60 leerlinge.

Aan die begin van 1922 is die skool verskuif na ‘n ou kafee met woonhuis-annekse en die eerste vaste hoof, mnr. P.W.S Schumann word aangestel.  Die personeel het nou uit vier onderwysers bestaan. Die hoof (Duits) Mnr. M.J Kok (Wetenskap), M.L Brink (Wiskunde) en C.G Rossouw (Geskiedenis). Die leerdertal het vinning gestyg tot 128.

As gevolg van die depressie na die Eerste Wêreldoorlog was 1922 ‘n moeilike jaar. Nieteenstaande baie probleme is die seunskoshuis op 2 Februarie 1922 met 37 seuns ingebruik geneem en in Februarie 1923 is die Harmonie-koshuis vir dogters geopen. Albei was gehuurde geboue.

Op 1 September 1921 het die skool goedkeuring ontvang dat die naam van die skool Hoërskool Monument sou wees en die amptelike skoolkleure blou, bruin en oranje. Die oranje het later plek gemaak vir ou-goud. In dieselfde maand het die biblioteek tot stand gekom.

Reeds in die vroeë bestaansjare het die volgende aktiwiteite ontstaan:

1921 – ‘n Musiek en sangaand, die eerste rugbywedstryd asook korfbal en krieket

1922 – Debatsvereniging

1923 – Twee tennisbane is gebou, die eerste toneelopvoering en die eerste leerlingraad saamgestel

1924 – Stigting van die Kadetkorps

In 1926 het die Provinsiale Raad die bou van die Monument Hoërskool op Ottoplein koppie goedgekeur. Die argitek was Gerhard Moerdyk, (ook argitek van die Voortrekker Monument) met muurskildery deur Erich Mayer en die voorste Gedenksaal vries deur René Schapshak.

Die unieke kenmerkende terrasse is deur Mnr. J.J Kelly – van Ierse afkoms, gelê. In 1938 is ‘n koshuis vir dogters gebou en in 1949 een vir die seuns.  Die dogterskoshuis is vernoem na Christina Pretorius en die seunskoshuis na Hendrik Potgieter.

In 1955 is ‘n groot blok van 21 klaskamers en 2 huishoudkunde-sentrums toegevoeg en in 1957 is die nuwe skoolsaal ingewy, wat na die vorige hoof Mnr. M.L. Brink vernoem is.

Stelselmatig namate die skool gegroei en in getalle toegeneem het, is tydelike klasse en geriewe bygebring. Die laaste twee was die Varia-gebou wat in 30 Mei 1986 ingewy is, die klubhuis en die sementpawiljoene en die Koos du Toit Klubhuis op 17 Maart 2006.

Tradisies vorm ‘n groot deel van Hoërskool Monument se uniekheid uit, o.a. Die Hekkie-stap waar Graad 8 – leerders simbolies die skool binnestap en aan die einde van hulle matriekjaar weer uit stap – die volwasse lewe in.  Die tradisie bestaan reeds sedert 1988.

Die Klok-tradisie het ontstaan tesame met die inwyding van die replika, presies volgens skaal gebou, van die Paardekraal Monument wat in 2005 opgerig is.  Dit behels die lui van die klok met die skool se verjaarsdag en enige groot gebeure rakende die skool.

Daar is ook in 1988 deur die matrikulante ‘n “Tyd – Kapsule” aan die skool geskenk wat elke vyf jaar oopgemaak word waar die vorige artikels van Vyf jaar gelede uitgehaal word. Dit is altyd verstommend en vermaaklik hoe die dinge duurder word en wat nou nie meer mode is nie.

Seker een van die skool se mees unieke tradisies, en van meeste erkenning is die “Gedenktoekenning” wat elke vyf jaar aan ‘n oud-Monumentaar toegeken word. Ontvangers van die toekenning sluit in:

1991 F.W. de Klerk

1996 Prof P.A. Pelser

2001 Prof Elize Botha

2006 Prof T.T. Cloete

2011 Esté Pienaar

Die skool se leuse: Liewer slyt as roes sowel as die skoolkode is deur die eerste skoolhoof Mnr P.W.S Schumann (1922 – 1938) nagelaat. Hierdie “erfstukke” spreek van idealisme, waardes en norme wat tot vêr in die toekoms deur elke Monumentaar gehuldig sal word. “Laat ons saamstaan in ons keuse, laat die vaandels dan ontvou met die Monument se leuse op ons Ougoud, Bruin en Blou!”

Besoek die “D6 Connect” webtuiste of laai die toep af op jou foon om inligting en kommunikasie van die skool te onvang.

Coolideas